Pěvecký sbor Hlahol, z.s. působí v severočeském městě Chomutově již od roku 1947. Původní repertoár obsahoval převážně díla čekých klasiků a romantiků. V posledních desetiletích pod vedením sbormistra MUDr. Miroslava Šulce se rozšířil o tvorbu barokních a renesančních mistrů evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých skladatelů a úpravy lidových písní. Sestavení širokého repertoáru umožňuje i úzká spolupráce s Komorním orchestrem města Chomutova (dříve Komorním orchestrem ZUŠ). Sbor má v současnosti téměř 30 členů.

                    V průběhu své existence vystřídal sbor několik zřizovatelů, od roku 2002 je samostatnou právnickou osobou typu spolku, IČ 26588081.

Zkoušky sboru se konají každé pondělí mimo školní prázdniny od 18:30 do 20:30 ve Středisku knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, Palackého 4995/85. Obvykle dvakrát ročně pořádá sbor víkendové výjezdní soustředění , kde se členové věnují nácviku repertoáru i společné zábavě.

    

Každého zájemce o sborový zpěv mezi sebou rádi přivítáme.

 

Podívejte se také na náš facebook: https://www.facebook.com/hlaholchomutov/