Příspěvky

 

  Pro zajištění financování sboru mezi sebou vybíráme členské příspěvky, obvykle ve dvou pololetních splátkách. Jejich současná výše:
  • výdělečně činní: 600,- Kč/rok (tj. 300,- Kč/pololetí)
  • ostatní (důchodci, mateřská dovolená, studenti): 300,- Kč/rok (tj. 150,- Kč/pololetí)


Aktuální stav zaplacených příspěvků zjistíte Členské příspěvky 2019.xlsx. Stav k  9.4.2019.

Za rok 2018 mají všichni zaplaceno.